Οικοσελίδα
Ιστορικό / Καταστατικό
Εκδηλώσεις
Υποτροφίες
Δημητράκης Κουμαντάρης
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία

Υποτροφίες 2014-15

ΤΤο Ίδρυμα Δημητράκη Κουμανταρή (Αραδίππου) προκηρύσσει  Πρόγραμμα Χορηγήσεως Υποτροφιών (Research Bursaries) σε Κύπριους μεταπτυχιακoύς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Κύπριοι φοιτητές που φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό,  μπορούν να υποβάλουν ερευνητική πρόταση (έκτασης δύο (2) σελίδων και όχι περισσότερο), σε θέματα που ανταποκρίνονται στους σκοπούς του Ιδρύματος. Θα  πριμοδοτηθούν μέχρι δύο ερευνητικές μελέτες, μέχρι το ποσό των €2.000 η κάθε μία.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποταθείτε αρχικά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος:  www.IdrymaKoumandari.org.cy  ή επικοινωνήστε  ηλεκτρονικά με

Δρ. Πανίκκο Πουτζιουρή μέσω  ppoutziouris@uclan.ac.uk
Δρ Λοίζο Συμεού μέσω l.symeou@euc.ac.cy
Δρ Χρίστο Σάββα μέσω christos.savva@cut.ac.cy

ΟΡΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

  • O/η φοιτητής/τρία θα πρέπει να είναι Κύπριος πολίτης.
  • O/η φοιτητής/τρία πρέπει να φοιτούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, π.χ.  ΜA/MSc/MPhil, που απαιτεί διπλωματική μελέτη (dissertation), έκτασης 10,000 -20,000 λέξεις.
  • O/η φοιτητής/τρία θα πρέπει να υποβάλει ερευνητική πρόταση (έκτασης δύο (2) σελίδων και όχι περισσότερο), σε θέματα που ανταποκρίνονται στους σκοπούς του Ιδρύματος, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα (και ενδεικτικά εκπαιδευτικής επίδοσης).
  • Παραδειγματικά Θέματα : Η Αραδίππου και η Διασπορά της , Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη, Νεολαία – Προκλήσεις του Σήμερα και του Αύριο,  Η Αραδίππου δια μέσου των αιώνων 
  • O/η φοιτητής/τρία πιθανόν να προσκληθεί για προσωπική συνέντευξη.
  • Απαιτείται συστατική επιστολή από τον ακαδημαϊκό που ηγείται του προγράμματος (coordinator) ή που έχει την επιτήρηση της μελέτης (supervisor).
  • Μετά το πέρας της μελέτης, ο/η φοιτητής/τρία θα παραδώσει αντίγραφο της μελέτης στο Ίδρυμα (και πιθανόν να παρουσιάσει τη εργασία σε τελετή που θα οργανώσει το Ίδρυμα ).
  • Γλώσσα παρουσίασης έρευνας,  Αγγλικά ή Ελληνικά.
  • Η πριμοδότηση θα καταβληθεί σε δύο δόσεις, μετά από αξιολόγηση προόδου.

Οι προτάσεις με όλα τα συνοδευτικά στοιχεία πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 30 Μαΐου 2015 στην ακόλουθη διεύθυνση :

Ίδρυμα Δημητράκη Κουμανταρή
Δημαρχείο Αραδίππου
Λεωφόρος Σταδίου 8,
Τ.Κ. 45024, Αραδίππου, 7110, Κύπρος
τηλ. +357-24-811093
www.idrymakoumandari.org.cy